Pysäkki -hanke

Peräseinäjoen Pennihäät ry

Pysäkki -hanke oli peräseinäjokelaisten yhdistysten ja harrastusryhmien kehittämis- ja aktivointihanke, jota Peräseinäjoen Pennihäät ry hallinnoi.

Hankkeen toteutusaika: 01.09.2002 – 30.09.2003
Hankkeen toteuttaja: Peräseinäjoen Pennihäät ry
Hankevetäjä: Katja Lindholm (nyk.Ketelimäki) 

Rahoittajatahot:
– Seinänaapurien Kehittämisyhdistys ry Liiveri ja TE-Keskus
– E-P:n liitto
– Peräseinäjoen kunta
– Peräseinäjoen Pennihäät ry

Pysäkki -hankkeen piirissä toimi 77 yhdistystä, järjestöä ja harrastusryhmää. Toimijat voitiin jakaa seuraavasti: seniorijärjestöt, harrastusjärjestöt, kalastus- ja metsästysjärjestöt, matkailujärjestöt, nuorisojärjestöt, urheilujärjestöt, yrittäjäjärjestöt, muut järjestöt, kylätoimikunnat sekä maatalous- ja maamiesseurat. Lisäksi Peräseinäjoella on itseohjautuvia ryhmiä. Poliittiset yhdistykset ja järjestöt jäivät hankkeen ulkopuolelle.


Mitä Pysäkki -hanke sai aikaan?

Peräseinäjoen yhdistysten ja toimijoiden kartoitus ja yhteystietojen päivittäminen Peräseinäjoen kunnan internet-sivuille

Tiedottaminen yhdistyksille ajankohtaisista asioista: koulutuksesta, apurahoista jne.

Avustaminen ja neuvonta yhdistysten käytännön toiminnassa: kirjanpidossa, laskutuksessa, erilaisten lomakkeiden, asiakirjojen ja sopimusten laadinnassa sekä apurahojen hakemisessa.

Hankkeen toimintakautena perustettiin Peräseinäjoelle kolme (3) uutta yhdistystä.

Eu-rahoitteisia kehittämis- ja rakentamishankkeita eri yhdistyksille laitettiin Pysäkin avustamina vireille viisi (5). Näistä kaikki saivat rahoituksen.

Pysäkki järjesti yhteistyössä Peräseinäjoen vapaa-aikatoimen kanssa Peräseinäjoen ensimmäiset yhdistysten vapaa-aikamessut Ritola-Hallissa. Yhdistysten lisäksi esillä olivat Peräseinäjoen matkailuyrittäjät.

Pysäkki -hanke mahdollisti arkistointialan ammattilaisen hankkimisen luetteloimaan ja järjestämään Peräseinäjoen kotiseutu-arkistoa. Luettelointi saatiin hankkeen toimesta hyvään alkuun ja sitä on nyttemmin jatkettu muiden rahoittajatahojen toimesta.

Hankkeen järjestämät koulutustilaisuudet:

– Tiedotusilta
– Sihteerin tietopaketti
– Rahastonhoitajan tietopaketti
– Luova ilmaisu -kurssi
– Nuorisovaltuuston aktivointipäivä
– Peräseinäjoen kirkonkylän kehittämis- ja ideoimisilta

 

Yhdistystoimijoille voitiin hankkeen puitteissa toteuttaa ajankohtaista koulutusta, antaa tieto-taitoa EU-rahoitteisista hankkeista ja apurahoista, antaa ohjeistusta käytännön asioiden hoidossa, antaa uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa, lisätä toimijoiden tunnettavuutta ja näkyvyyttä sekä olla kaikin tavoin tukena ja mukana kolmannen sektorin toimijoiden toiminnassa. Vastaavanlaista toimintaa ei oltaisi pystytty toteuttamaan ilman hankerahoitusta. Pysäkki -hanke herätti ainutlaatuisuudellaan runsaasti positiivista huomiota maakunnassa.